privacybeleid

Deze privacy statement is voor toepassing van aardig VOF (hierna aardig). Bij het doorgeven van jouw gegevens geef je ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we jouw gegevens gebruiken.

aardig kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

 • Informatie die je ons verstrekt via contactformulieren zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze services op te vragen;
 • Informatie die je ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie.

‍aardig kan jouw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Contact met je op te nemen en om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Jouw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze services;
 • Jouw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar je op te sturen;
 • Je relevante marketingberichten zoals nieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden.

‍Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

aardig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid

 • Alle persoonlijke informatie die je ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. aardig zal jouw informatie niet delen met andere bedrijven.
 • Wij volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen.
 • Wij slaan al jouw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat wij gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt jouw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Wij kunnen echter niet garanderen dat wij elk risico van misbruik van jouw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten.
 • Wij kunnen jouw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die activiteiten onderzoekt.

‍Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door aardig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hi@aardig.amsterdam.
 • aardig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteit persoonsgegevens.

Updates voor dit beleid

aardig kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. Voor de meest recente versie van ons beleid bezoek je onze website.

Contact

aardig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je contact wilt opnemen met aardig over een aspect van het privacybeleid, kun je contact opnemen middels het volgende mailadres: hi@aardig.amsterdam